"Szeretném, ha szobraim kis 
   tükrök  szerepét töltenék be,
  mely előtt a szemlélő
 felfedi majd önnönnmaga
legbensőbb rezdüléseit.
Vallom Apám gondolatát, ami
  a kín-örömben születendő
   TETT elsőbbségét hirdeti a
    LÁTVA LÁSSANAK
  -kal szemben."